Пожар в Югово


През Август 2021 г. избухна горски пожар в горска местност в Родопите край село Югово. Тежкият и недостъпен терен принуди държавата да включи в гасенето и военната авиация. Поради това, че екипажите на Ми-17 не бяха възстановили подготовката си за гасене на пожари, в по-голямата част от времето гасенетп се извършваше с вертолет Кугър, а Ми-17 се включиха чак в последните дни.

В първите дни на гасенето, вертолетите зареждаха с вода от язовири в ниското около град Асеновград, но няколко дни след началото беше взето решение да се зарежда вода от водоизточник в близост до пожара.